Pólkolonie letnie 2019 r.

032.jpg

W dniach od 15 do 20 lipca świetlica przy kościele zorganizowała dla dzieci i młodzierzy półkolonie letnie, podczas których zorganizowano wiele atrakcji m.in : piesza wycieczka do minizoo w Józefince, wyjazd na  kręgle i do solanek do Inowrocławia, spotkanie z panią malarką, gry i zabawy, a na zakończenie smaczne grilowanie przy świetlicy.